Prorail Ondergrondse Trillingsreducerende Constructie (OTC)

16-044 Utrecht, Prorail Ondergrondse Trillingsreducerende Constructie (OTC)

In het kader van “DoorstroomStation Utrecht”wordt door een aantal fysieke maatregelen het rijden met hogere intensiteit en hogere snelheid van zowel goederen-als reizigerstreinen mogelijk gemaakt met een grotere betrouwbaarheid. Omdat de wijzigingen invloed hebben op de trillingssterkte ten gevolge van passerende treinen in gebouwen in de nabijheid van het spoor is in de 2e Daalsebuurt langs de spoorbaan ter hoogte van de Seringstraat een scherm aangebracht. De constructie bestaat uit een stalen damwand, waar vanaf de bovenzijde tot een bepaalde varierende diepte een laag EPS tegen de damwand is aangebracht, ter bescherming geheel ontsloten door kunststof folie.

In opdracht van K. Dekker Bouw & Infra B.V. is er Isomo Conceps ca. 1200 m3 EPS geleverd.  Vanwege de toenemende horizontale grond- en waterdrukken op diepte zijn er 4 EPS-densiteiten toegepast afkomstig van 2 productielocaties. Een goede BIM modellering zorgde voor een uitgekiend legplan.